REGİON II - ŞƏRQİ AVROPA VƏ YAXIN ŞƏRQ ÖLKƏLƏRİ

BMİ II Region Şərqi Avropa ölkələri və Yaxın Şərq ölkələrini əhatə edir. BMİ-nin bu unikal regional bölməsi, iki qitəni bir araya gətirməklə, onların memarlıq və şəhər tarixi və müasir mədəniyyəti ilə yanaşı, çoxsaylı mədəniyyətləri,  şəhərləri və insanları özündə birləşdirir.

BMİ II Regionu dünya memarlıq və şəhərsalma tarixinin çox əhəmiyyətli bir sektorunu təmsil edir. Bu, müasir memarların dialoqunun hər iki Avropa və Asiya qitələrində  sivilizasiyaların mübadiləsi, ziddiyyəti və ünsiyyətinin rəmzi və qədim transkontinental yolunu daşıyan çox canlı və məhsuldar sahədir.

 

DIII REGİONun vitse-prezidenti, xanım Deniz İnсedayi, Türkiyə.

 

Prof. Dr. Deniz Incedayi Türkiyə Memarlar Odasından 2014-2017-ci illər müddətinə BMİ II Region vitse-prezidentidir. O, İstanbulda Memar Sinan Gözəl Sənətlər Universiteti  vitse-kansleridir.  Buna görə də o, memarlıq təhsil prosesi və professional problemlər ilə bilavasitə bağlıdır.

 Akademik sahədə daşıdığı vəzifələrlə yanaşı, o həm də paralel olaraq  ictimai fəaliyyətlə məşğul olur, sosial və professional əlaqələrin geniş diapozonda yayılmasına  maraq göstərir.

II Regionun Şura üzvləri

Yunanıstan: Nikos Fıntıkakıs,alternativüzv - xanım Fani Vavılı-Tsınıka

Polşa: Yeji Grochulskı, alternativüzv - Pavel Kobılanski

Rumıniya: Serban Tiganas, alternativüzv - Vlad Qaivoronski

Rusiya: Andrey Bokov, alternativüzv - Yaroslav Usov

 

BMİ Region II ölkə üzvləri əlifba sırası ilə:

 

1. Albaniya

2. Azərbaycan

3. Belarus

4. Bosniya-Herseqovina

5. Bolqarıstan

6. Çexiya

7. Ermənistan

8. Estoniya

9. Əfqanıstan

10. Fələstin

11. Gürcüstan

12. Xorvatiya

13. İsrail

14. Kipr

15. Kosovo

16. Qazaxıstan

17. Qırğızıstan

18. Latviya

19. Litva

20. Livan

21. Macarıstan

22. FYROM Makedoniya

23. Özbəkistan

24. Polşa

25. Rumıniya

26. Rusiya

27. Serbiya

28. Slovakiya

29. Sloveniya

30. Suriya

31. Tacikistan

32. Türkiyə

33. Ukrayna

34. Yunanıstan

Bakı şəhəri, Murtuza Muxtarov küçəsi, ev 24.

(+99412) 594-6932, 594-6840 (tel/faks)